دسترسی اول: خیابان بهشتی (عباس آباد)، خیابان قنبرزاده، داخل پارکینگ شبانه روزی قنبرزاده

دسترسی دوم: اتوبان رسالت شرق، بعد از مترو مصلی، خیابان قنبرزاده، پایین تر از خیابان خرمشهر، کارواش قنبرزاده

تلفن: 88535464